Święto Fasoli „Piękny Jaś” 30 lecie OSP

W sobotę 10 września 2016 roku w miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim , odbyła się uroczystość z okazji 30 Lecie OSP Pałuszyce – Nowopole połączona z Gminnym Świętem Fasoli Piękny Jaś. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Wietrzychowice, Przewodniczący Rady Gminy, Prezes OSP Pałuszyce – Nowopole, Sołtys Nowopole, Gminny Ośrodek Kultury Wietrzychowice. Impreza ta miła na celu promocję regionu i rozpowszechnienie dań i wyrobów z fasoli Piękny Jaś .Nasza Gmina jest zagłębiem fasoli, sadzi się go w całej gminie a najwięcej w sołectwie Nowopole w Woli Rogowskiej, Pałuszycach i Demblinie.
W tegorocznej imprezie stoiska prezentowały: Stowarzyszenie Demblinianki, Sołectwo Miechowice Wielkie, Państwo Piwowarscy (lody), Grzegorz Duda Firma Fasolex, Chemirol , wystawę maszyn do zbioru fasoli od okolicznych plantatorów zorganizował Piotr Moskal.
Przeprowadzony został konkurs z nagrodami ,,ksycia fasoli’’ na czas. I miejsce otrzymał Pan Wiesław Nowak z Nowopola, II miejsce Wojciechowska z Danuta Demblina, III miejsce Buchaniec Elżbieta z Pałuszyc, kolejne Wanda Moskal ,Filip Radamski Wietrzychowice, Wiktoria Kita.Jury Konkursu: Maria Puka i Mariusz Chłopek. Gwiazdami wieczoru byli wychowankowie Szkoły Tańca ,,eMiKa’’ Tarnów Małgorzaty Pletty- Zyznar .Byli to:Dominik Dybaś i Wiktoria Wężowicz ,Kinga Więcek i Oskar Zmarzły, Natalia Pańczyk i Kamil Boda, Aleksandra Babiarz i Kacper Górka, Gabriela Chłopek i Piotr Gorla, Gabriela Siemaszko i Wojciech Król, Weronika Żaba i Hubert Kotul. Sponsorami imprezy byli: Firma Chemirol Proszowice Maciej Korfel, Gminny Ośrodek Kultury Wietrzychowice, Pani Sabina Nowak, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Wietrzychowicach, Koło gospodyń z Miechowic Wielkich, Sołectwo Nowopole, Stowarzyszenie Demblinianki.
Na swoich stoiskach panie zaprezentowały bogatą gamę pysznych dań z fasoli :pierogi z fasoli, pasztet z fasoli, placki z fasoli a także leczo z cukini , ciasta różnego rodzaju, racuchy drożdżowe, ciasto z warzywami/szpinak marchewka z owocami.
Publiczność chętnie częstowała się przygotowanymi smakołykami. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

 

HISTORIA STRAŻY OPRACOWANA PRZEZ PANIĄ SABINĘ NOWAK Ochotnicza Straż pożarna w Pałuszycach powstała w roku 1985 z inicjatywy ówczesnych mieszkańców wsi po pamiętnym pożarze który miał miejsce w 1984 roku. Prezesem został Michniak Jakub a pierwszym naczelnikiem Partyka Józef. Gmina udostępniła pomieszczenie garażowe dla OSP w celu przechowywania sprzętu pożarniczego. Komenda Rejonowa Powiatowej Straży Pożarnej wyposażyła wówczas jednostkę w podstawowy sprzęt: motopompę, węże, ubrania ćwiczebne. Pierwszym samochodem jakim dysponowała straż był GAZ, następnie samochody marki ŻUK. Członkowie OSP aktywnie uczestniczyli w późniejszych pożarach jakie miały miejsce w Pałuszycach, Nowopolu i Demblinie. Niejednokrotnie zjawiali się przy pożarach w innych miejscowościach jako piersi. Na szczególną uwagę zasługuje udział druhów w niesieniu pomocy mieszkańcom i udział w akcjach ratowniczych w okresie zagrodzenia powodzią w latach 1997, 2001 oraz udział w czasie powodzi która nawiedziła gminę Wietrzychowice w 2010 r. W 2006 r z inicjatywy Pana Józefa Szczepańskiego przyjęto do jednostki OSP Pałuszyce druhów z sąsiedniej miejscowości Nowopole i tym samym utworzono prężniejszą jednostkę. Szczególna cześć i chwała wszystkim tym druhom i działaczom, którzy odeszli na wieczną wartę. Na początku 2016 roku na zebraniu sprawozdawczo wyborczym druhowie podjęli decyzję o zmianie statutu i o zmianie nazwy na OSP Pałuszyce – Nowopole. W ostatnim czasie przy udziale środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Gminy Wietrzychowice i własnych środków OSP zakupiła agregat prądotwórczy i najaśnice. Jednostka od Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie pozyskała samochód osobowy marki Volkswagen Golf , a Wójt Gminy Wietrzychowice zadbał o poprawę wyglądu budynku strażnicy- oddzielono magazyn przeciwpowodziowy od garażu, pomalowano pomieszczenia, wykonano nowe drzwi garażowe. Dzięki wsparciu materialnemu i fachowej pomocy nasza jednostka ma możliwość sprawnego rozwoju. Szczególne podziękowania kieruję do Wójta naszej Gminy – Tomasza Banka, za źródło wiedzy i nieograniczoną pomoc w fachowym załatwianiu spraw biurowych, oraz za nieustanną pomoc w utrzymaniu w doskonałej kondycji sprzętu naszej jednostki. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj by świętować 30 urodziny naszej straży. W ten uroczysty sposób pragniemy oddać cześć i hołd wszystkim tym, którzy przez ten czas tworzyli tą jednostkę. Mamy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie zapisze się w dziejach i za kilka lat nasi następcy będą o tym pamiętać.

Spotkanie ZPT – Dofinansowania

Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza mieszkańców Gminy Wietrzychowice do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020,
w dniu 5 września (poniedziałek) 2016 r.
od godz.14.00 w sali Gminnego Centrum Kultury
w Wietrzychowicach

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zamieszkujących lub działających na terenie wiejskim i zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na: rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój istniejącej działalności gospodarczej, budowę i modernizację niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, odnowę i renowację zabytków, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, promocję obszaru.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną informacje dotyczące: Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną (LSR) , w szczególności w zakresie: celów, wskaźników, rodzajów i kierunków wsparcia, lokalnych
i specyficznych kryteriów oceny i wyboru operacji, wzoru dokumentacji aplikacyjnej.

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa; telefonicznie pod nr :146326345, za pomocą adresu e-mailowego biuro.lgdzpt@vp.pl lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia tj. w budynku OSP Skrzyszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

III MEMORIAŁ Płk. W.KABATA

55

III MEMORIAŁ PUŁKOWNIKA WŁADYSŁAWA KABATA -26 czerwca 2016 r. w Wietrzychowicach odbył się Memoriał Pułkownika Władysława Kabata ps. “Brzechwa”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowym patronatem tą cykliczną już imprezę, której celem jest upamiętnienie dowódcy osłony OPERACJI III MOST oraz popularyzacja czynnego wypoczynku. W ramach wydarzenia odbyła się kolejna edycja Zawodów Konno-Biegowych o Memoriał Pułkownika Władysława Kabata ps. ,,Brzechwa’’ Zorganizowane zostały zawody konne oraz bieg terenowy na dystansie 10 km. Organizatorami imprezy byli :Urząd Gminy Wietrzychowice, Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów, Fundacja Dowolnie na koń, Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach. Pierwsza część imprezy miała miejsce przy moście na Kisielinie w Jadownikach Mokrych gdzie nadano mostowi imię Pułkownika Władysława Kabata PS.,, Brzechwa”. Jest to pierwszy taki obiekt w całym powiecie tarnowskim, któremu nadano imię. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Przewodniczący Rady Gminy Piotr Moskal, który wraz z Radą Gminy byli współtwórcami uczczenia pułkownika Kabata. Władysław Kabat pochodził z Miechowic Małych. Dowodził akcją III Most, która miała miejsce na terenie gminy Wietrzychowice i terenie gminy Radłów. Akcja ta uratowała Londyn. W wywiadzie dla TV Tarnowska Generał Brygady Józef Kuczak będący w stanie spoczynku opowiedział o tej akcji określając, że był to majstersztyk jeśli chodzi o przeprowadzenie tej akcji w warunkach wojny pod nosem jednostek niemieckich. W czasie uroczystości starosta tarnowski Roman Łucarz podkreślał wkład mieszkańców gminy Wietrzychowice w słynnej Akcji „III Most”. Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek przypomniał postać bohatera. Niedzielna impreza była dużym wydarzeniem dla lokalnej społeczności .Obecnością swoją zaszczycili: Józefa Szczurek Żelasko Poseł RP, Wiesław Krajewski Poseł RP, Norbert Karczmarczyk Poseł RP, Wojciech Skruch Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego z małżonką, Stefan Dzik Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego z małżonką, Tomasz Stelmach Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Józef Kuczak Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Tadeusz Sitko Komendant Państwowej Straży Pożarnej Tarnowie, Wiesław Maciejowski Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie, Mariusz Kosman w zastępstwie za Komendanta Policji w Tarnowie, Zbigniew Drąg Wójt Gminy Wierzchosławice, Artur Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice, Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek z małżonką, Sabina Nowak Zastępca Wójta Gminy Wietrzychowice, Iwona Nowak Sekretarz Gminy Wietrzychowice, Rada Gminy na czele z Przewodniczącym Piotrem Moskalem, Sołtysi Gminy Wietrzychowice, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych w Gminie Wietrzychowice, Ksiądz Marek Kogut Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, Dr Marian Czyżyki z małżonką honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice, Władysława Bardo wraz z synami : Andrzejem , Janem oraz córkami Marią i Ewą, Pani Regina Dzik z córką Zofią, Jan Bylica właściciel sieci sklepów handlowych, Antoni Kuczak Przedstawiciel Koła Łowieckiego Trop, Tadeusz Kozioł Komendant Gminnej Straży OSP Wietrzychowicach. Po zakończeniu uroczystości na moście w Jadownikach Mokrych dalsza część imprezy odbyła się w Wietrzychowicach , gdzie na początku przeprowadzone zostały biegi przełajowe oraz konne. Krótka burza przerwała odznaczenie zwycięzców, więc dekoracja i cała część artystyczna odbyła się w sali widowiskowej GOK. Nagrody dla uczestników zwodów konnych i biegowych wręczał Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek, Starosta Tarnowski Roman Łucarz .Po tym wszyscy przeszli na boisko sportowe gdzie przeprowadzono zawody strażackie ,które wśród mieszkańców gminy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie:

I miejsce zdobyła OSP Jadowniki Mokre

II miejsce zdobyła OSP Wietrzychowice

III miejsce zdobyła OSP Wola Rogowska

IV miejsce zdobyła OSP Demblin-Pałuszyce- Nowopole

V miejsce zdobyli OSP Sikorzyce

VI miejsce zdobyli OSP Miechowice Wielkie

VII miejsce zdobyli OSP Miechowice Małe

MECZ SAMORZĄDOWY ŻABNO-WIETRZYCHOWICE wynikiem 2 : 3

ZWYCIĘŻYLI PIŁKARZE Z WIETRZYCHOWIC.

Klasyfikacja gimnazjalistów w Memoriale; bieg na dystansie 2,5km:

kat. dziewcząt:

I miejsce- Estera Wszołek, kl. IIb

II miejsce- Magdalena Pypeć, kl. IIIa

III miejsce- Dominika Burzawa, kl. IIIa

kat. chłopców:

I miejsce- Jakub Nowak, kl. IIIb

II miejsce- Arkadiusz Gwóźdź, kl. Ib

III miejsce- Norbert Wszołek, kl. Ib

Wyniki biegów przełajowych w kategorii szkół podstawowych:

Dziewczęta:                                                Chłopcy:

1. Dębińska Karolina                                      1. Pająk Jakub

2. Dębińska Zuzanna                                     2. Kopeć Maciej

3. Podsada Angelika                                      3. Opiła Łukasz

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW :Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza, Fundacji DOWOLNIE NA KOŃ, Stowarzyszenia Sportowego Sokół Tarnów, Franciszka Habury Delikatesy Wietrzychowice ,Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach, Huberta Kapłona, Koła Gospodyń z Miechowic Małych za przygotowanie posiłków dla zawodników, Stowarzyszenia Przyjaciół Wietrzychowic, Jednostek OSP z Jadownik Mokrych, Demblina, Wietrzychowic, Sikorzyc, Miechowic Małych, Miechowic Wielkich, które pomogły przy organizacji zawodów konnych i biegowych, Adama Koźińskiego, Stanisława Kusiora Burmistrza Żabna ,za bardzo dobrą współpracę pomiędzy gminą Żabno i Gminą Wietrzychowice, Piotrowi Moskalowi Przewodniczącemu Rady Gminy, Halinie Kozłowskiej Kierownik GBP w Wietrzychowicach, Czesławowi Kozłowskiemu z pracownikami Kierownikowi ZEUKiW w Wietrzychowicach, Marii i Janowi Puka z Sikorzyc, Wiktorowi Urbanowi Sołtysowi z Jadownik Mokrych, Józefowi Woźniczka, Tadeuszowi Koziołowi za przeprowadzenie zawodów strażackich.