Konkurs Recytatorski

Poezją Tadeusza Nowaka, marzeniami zawartymi w cytowanym wierszu kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Kozłowska rozpoczęła X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Nowaka ,,Chciałbym być znowu małym chłopcem W cudzym ogrodzie wiśnie rwać, Z Dunajca wodę nosić Skopcem Krzyczeć w dudniącą nocy kadź’’

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli :wójt Gminy Wietrzychowice Leszek Zabiegała ,przewodniczący Rady Gminy Stanisław Magiera ,radny powiatowy Stefan Dzik oraz radni naszej gminy ,dyrektorzy szkół oraz nauczyciele .Jak co roku ,konkurs cieszył się dużym uznaniem co potwierdziło zgłoszenie się aż 24 uczestników. Odpowiedzialność za sprawiedliwy werdykt wzięło na siebie jury w składzie: Monika Kosman, Jadwiga Gorla, Elżbieta Łachman, Anna Kozłowska .

Jury oceniało uczestników następującymi kryteriami:

Znajomość tekstu, Interpretacja tekstu poetyckiego, Ogólny wyraz artystyczny.

Spotkanie poświęcone było twórczości oraz pamięci o Tadeuszu Nowaku – najwybitniejszym pisarzu naszej wietrzychowskiej ziemi.Miało również na celu upowszechnienie poezji poety, która jak się okazuje, jest mało znana w jego rodzinnej miejscowości i okolicy .Jednakże ci ,którzy sięgnęli po nią odnajdują niekiedy fakty ,które miały miejsce , portrety ludzi, którzy niegdyś żyli w Sikorzycach i po części stali się bohaterami tej poetyckiej prozy.

Konkurs podzielony był na kategorię Szkół Podstawowych i kategorię Gimnazjalną. W kategorii Szkół Podstawowych następujące miejsca zajęli:

I miejsce- Kwaśniak Anna

II miejsce – Michniak Martyna ,Zabiegała Zuzanna ,Pudło Gabriela ,Wiecha Natalia

III miejsce- Wiekierak Klaudia, Grzesik Angelika, Duda Kinga

W kategorii Gimnazjum:

I miejsce- Sieradzki Piotr

II miejsce- Połubińska Wiktoria

III miejsce – Wszołek Estera

Należy pamiętać, że znaczny udział w organizacji konkursu mieli sponsorzy tj:pan Władysław Pudło, który przekazał na nagrody kilka egzemplarzy swojej książki ,,Monografia parafii i Gminy Wietrzychowice” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach Podziękowania należą się również szanownemu jury , którego członkinie poświęciły swój czas ,aby w sposób odpowiedni i profesjonalny wyłonić laureatów konkursu.