III Bal Seniora

    W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. w Jadownikach Mokrych odbył się Bal Seniora. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Wietrzychowice. W naszej gminie organizowana była już po raz trzeci, a pierwszy raz w Jadownikach Mokrych. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Głównymi organizatorami balu byli: Jan Bylica, Gminny Ośrodek Kultury, oraz Wójt gminy Wietrzychowice – Tomasz Banek. 
Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli: Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek, starosta tarnowski Roman Łucarz, radny powiatu tarnowskiego Stefan Dzik, przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice Piotr Moskal.

     Głównym celem uroczystości była aktywizacja seniorów, osób starszych, będących na emeryturze. W naszej gminie wzrasta liczba osób starszych, następują przemiany ról społecznych przypisywanych seniorom, zwiększa się ich aktywność zarówno indywidualna, jak i społeczna. Osoby starsze coraz częściej angażują się w życie społeczności lokalnych, chcą mieć wpływ na otaczającą je rzeczywistość i czynnie ją kształtować. Seniorzy dają nam tylko dobre rzeczy, mają duże doświadczenie życiowe, z którego wynika ogromna mądrość, mają też w sobie energię i dojrzałość. Organizatorzy balu dali naszym seniorom wspaniałą możliwość radosnego spędzenia czasu wolnego, wspólnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów. 
    W trakcie imprezy zaproszeni goście wysłuchali występów:
kameralnego zespołu ACCELE RANDO pod kierownictwem Jana Wójcika z Niecieczy, sponsorowanego przez właścicielkę firmy BRUK-BET, Marię Witkowską 
młodzieżowego zespołu JADOWIANKI, składającego się z 25 mieszkanek Jadownik Mokrych
Atrakcją dla zaproszonych gości były również taneczne występy:
młodych tancerzy szkoły tańca Latino, prowadzonej przez pana Gabriela Skibę
Gabrieli i Dominika Byliców, rodzeństwa posiadających najwyższą klasę taneczną S
Gabrieli Chłopek i Piotra Gorli posiadający klasę F
W trakcie imprezy serwowano gościom „Siuśpaj” oraz „Siuśbak” – tradycyjne potrawy regionalne, wpisane przez LGD Zielony Pierścień Tarnowa na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Siuśpaj” – potrawa której receptura pochodzi z XIX to kasza ze śliwą na słodko, a „Siuśbak” to kasza z grochem i fasolą na ostro. 
Podczas wspólnej zabawy przy ludowych melodiach i przyśpiewkach rozdawano gadżety, książki kucharskie sponsorowane przez LGD Zielony Pierścień Tarnowa. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla:
Jana Bylicy
zespołu ACCELE RANDO z Niecieczy
Marii Witkowskiej z Niecieczy
Adama Flagi prezesa LGD Zielony Pierścień Tarnowa
Czesława Kozłowskiego i Jana Iskry z Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
Urszuli Mądrzyk/ Urszuli Kogut /Barbary Partyki/ Iwony Nowak /
Wioletty Urban/ Zofii Śliwy/ Urszuli Szot/ Elżbiety Buchaniec /
Barbary Gniady /Doroty Stokłosy /Haliny Kozłowskiej /Czesak Krystyna/ 
Lilianny Szatkowskiej / Latochy Małgorzaty / Marii Magiera /Ewy Wojcieszek
Sabiny Wilkosz /Anny Nowak/ Magdy Nowak /Jacka Boksy / ELżbiety Wojciechowskiej/ Eweliny Cegielskiej / Anety Pasek /Bernadety Pudło
Katarzyny Pitaś /Anny Baran/Agnieszki Kuska /Ewie Walasek/ Elżbiecie Stryczek/Marii Puka Janowi Puka/ Joasi Dzieńskiej z LGD Skrzyszów
Agnieszce Buchaniec /Stanisławowi Majchrowi/ Mieczysławowi Buchańcowi/
Sabiny Mądrzyk /Angelice Grzesik/ Julii Mądrzyk/Alicji Kałuża/Kindze Łucarz/ Klaudi Kwaśniak/ Patrycji Sowa/ Julicie Kamysz/ Justynie Gorli
Kingi Urban /Amelce Szwedo/Gabrysi Mądrzyk/ Katarzynie Mądrzyk/
sołtysa wsi Jadowniki Mokre – Wiktora Urbana /Honoracie Mizera/NatalII Wiecha/ 
Małgorzacie Kogut /Beacie Chłopeckiej
tancerzy: Gabriela Skiby, Gabrieli i Dominka Byliców, Gabrieli Chłopek i Piotra Gorli
sołtysów wsi
członkiń Kół Gospodyń Wielskich
członkiń młodzieżowego zespołu ludowego Jadowianki
oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Balu Seniora w Jadownikach Mokrych.

Reklamy