Ferie z Fitnes Paulą

23.02.2015 r. – Ferie z Paulą zorganizowane dla klas od 0-3 oraz 4-6. Wszystkie dzieci które przybyły do Gminnego Ośrodka Kultury zmagały się z torami przeszkód, projektowaniem extra strojów ze starych gazet, folii, reklamówek itp. Gry i zabawy ruchowe integacyjne oraz konkursy z nagrodami. Na koniec przećwiczono zumbę. Całość była wspaniale przygotowana, dzieci były bardzo zadowolone.

Reklamy